Tin tức

Tất cả những thông tin mới nhất từ Skynet

Thông báo

Lựa chọn máy chủ: Bare Metal Servers hay Dedicated Servers?

  • 12th Tháng 12 2023
Máy chủ là cơ sở hạ tầng quan trọng cung cấp tài nguyên máy tính cần thiết để lưu trữ và thực thi các yêu cầu xử lý từ các ứng dụng và trang web. Các doanh nghiệp thường có các lựa chọn riêng về hệ thống CSHT, trong đó có hai lựa chọn là Bare Metal Server và Dedicated ...
Đọc tiếp

WHMCS Version 8.3.2 Released

  • 12th Tháng 12 2023
Today we have released WHMCS 8.3.2 which contains fixes regarding the Affiliate system in 8.3.1. If you are currently running 8.3.1 and use the Affiliate system with the Commission Delay feature you can read more about this specific issue here. WHMCS 8.3 includes Automatic WordPress Provisioning , Stripe and PayPal Dispute Management, Improved ...
Đọc tiếp

How-To: Using Validation.com to automate fraud order management

  • 12th Tháng 12 2023
Fraudulent orders can be a big cost for online businesses - both in time as well as money. The Validation.com integration in WHMCS aims to help reduce that burden. With Validation.com, you can perform automated customer identity verification when customers fail a fraud check, helping you and your team to make more informed decisions about whether ...
Đọc tiếp

Cách thực hiện: Cung cấp dịch vụ lưu trữ WordPress với WHMCS

  • 12th Tháng 12 2023
WordPress chiếm hơn 30% trang web trên internet, với số lượng không ngừng tăng lên. Đối với nhiều người, WordPress là giải pháp xây dựng trang web lý tưởng vì tính dễ sử dụng và tính linh hoạt, nhờ hệ thống plugin và chủ đề của nó có thể cho phép bạn xây dựng hầu hết ...
Đọc tiếp

Powered by WHMCompleteSolution