Giỏ hàng

Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn bên dưới để kiểm tra tính khả dụng.

Đang tìm kiếm...

Tên miền phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc một số và nằm trong khoảng độ dài ký tự

:domain không khả dụng

:tld tên miền hiện không khả dụng.

:domain is available.

Contact Us
Chúng tôi phát hiện miền bạn nhập là tên miền quốc tế. Để tiếp tục, vui lòng chọn ngôn ngữ miền bạn muốn.
Vui lòng chọn ngôn ngữ của tên miền bạn muốn đăng ký.

Hot
.com
$14 USD
Hot
.net
$14 USD
.shop
$10 USD
.online
$10 USD
.tech
$10 USD
.store
$10 USD
Tên miền được đề xuất
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Tên miền gợi ý không phải luôn luôn có sẵn. Tính sẵn có của tên miền chỉ chính xác khi thực hiện đăng ký.

Duyệt các tiện ích mở rộng theo danh mục

Tên miền
Giá mua mới
Giá chuyển giao
Giá gia hạn
.com Hot
$14 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
.org Hot
$10 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
.asia Hot
$10 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
.online
$10 USD
1 Năm
$10 USD
1 Năm
$10 USD
1 Năm
.info Hot
$10 USD
1 Năm
$10 USD
1 Năm
$10 USD
1 Năm
.edu Hot
$10 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
.net Hot
$14 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
.io
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
.us
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
.eu
$9 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
$0 USD
1 Năm
.store
$10 USD
1 Năm
$10 USD
1 Năm
$10 USD
1 Năm
.biz
$15 USD
1 Năm
$15 USD
1 Năm
$15 USD
1 Năm
.shop
$10 USD
1 Năm
$10 USD
1 Năm
$10 USD
1 Năm
.tech
$10 USD
1 Năm
$10 USD
1 Năm
$10 USD
1 Năm

Vui lòng chọn danh mục ở trên.

Thêm dịch vụ lưu trữ web

Chọn từ nhiều gói lưu trữ web

Chúng tôi có các gói được thiết kế để phù hợp với mọi ngân sách

Khám phá các gói ngay bây giờ

Chuyển miền của bạn cho chúng tôi

Chuyển ngay để gia hạn miền của bạn thêm 1 năm!*

* Loại trừ một số TLD nhất định và các tên miền được gia hạn gần đây

Chuyển miền

Powered by WHMCompleteSolution