Giỏ hàng

Cloud VPS

Intel CPUs 25GB SSD
$6 USD
1 tháng
1 vCPU
1 GB Memory
1 TB Bandwidth
25 GB SSD
Đặt mua
Intel CPUs 55GB SSD
$12 USD
1 tháng
1 vCPU
2 GB Memory
2 TB Bandwidth
55 GB SSD
Đặt mua
Intel CPUs 65GB SSD
$17 USD
1 tháng
2 vCPUs
2 GB Memory
3 TB Bandwidth
65 GB SSD
Đặt mua
Intel CPUs 80GB SSD
$23 USD
1 tháng
2 vCPUs
4 GB Memory
3 TB Bandwidth
80 GB SSD
Đặt mua
Intel CPUs 160GB SSD
$45 USD
1 tháng
4 vCPUs
8 GB Memory
4 TB Bandwidth
160 GB SSD
Đặt mua
Intel CPUs 320GB SSD
$90 USD
1 tháng
6 vCPUs
16 GB Memory
5 TB Bandwidth
320 GB SSD
Đặt mua
Intel CPUs 640GB SSD
$180 USD
1 tháng
8 vCPUs
32 GB Memory
6 TB Bandwidth
640 GB SSD
Đặt mua
Test
Bắt đầu từ
$10 USD
1 tháng
Đặt mua
Test 2
$0 USD
1 tháng
$11 Phí cài đặt
Đặt mua
Test 3
$1 USD
1 tháng
Đặt mua
Demo1
$0 USD
Miễn phí
Đặt mua
Test provider
$3 USD
1 tháng
Đặt mua

Powered by WHMCompleteSolution